Integritetspolicy och cookiepolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 26 juni 2024
Gäller från den 26 juni 2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Compete now AB, Gamla Brottkärrsvägen 61, Hovås 436 58, Sverige, e-post: mig@playmig.com, telefon: 031-68 13 60, avseende insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (playmig.com) (”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen få inte tillgång till eller använd Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar efter att den har publicerats på Tjänsten och din fortsatta åtkomst till eller användning av Tjänsten efter denna tidpunkt kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 

Information vi samlar in:

Vi kan komma att samla in och bearbeta följande personuppgifter om dig:

Namn, mailadress, mobilnummer, födelsedatum, adress och betalningsinformation.

 

Hur vi samlar in din information:

Vi samlar in/mottar information om dig på följande sätt:

När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personuppgifter interagerar med webbplatsen samt från offentliga källor.

 

Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda informationen vi samlar in om dig för följande ändamål:

Marknadsföring/Promotion Skapa användarkonto Testimonialer Insamling av kundfeedback Upprätthålla villkor Behandling av betalningar Support Administrativ information Målinriktad annonsering Hantering av kundbeställningar Skydd av webbplatsen Tvistlösning Hantering av användarkonto

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och endast använda din information efter att vi fått ditt samtycke och då endast för det ändamål/de ändamål för vilka samtycke har getts, om vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

 

Hur vi delar din information:

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Annonsservice Analys Betalningsindrivningstjänster Datainsamling och bearbetning Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och att de inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda ändamål.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag fusioneras eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 

Lagring av din information:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutat sina konton eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder för exempelvis bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller för andra legitima skäl som att upprätthålla juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande osv. Resterande anonym information och aggregerad information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

 

Dina rättigheter:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att överföra (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla samtycke som du har gett oss för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på mig@playmig.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja att avstå från direktmarknadsföringskommunikation eller profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på mig@playmig.com.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycket till att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan få åtkomst till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

 

Cookies m.m.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina valmöjligheter i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen se vår cookiepolicy.

 

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

 

Klagomål / Dataskyddsombud:

Om du har några frågor eller bekymmer om behandlingen av din information som finns hos oss, kan du mejla vårt dataskyddsombud på Compete now AB, Gamla Brottkärrsvägen 61, e-post: mig@playmig.com. Vi kommer att hantera dina bekymmer i enlighet med tillämplig lag.

Senast uppdaterad den 26 juni 2024
Gäller från den 26 juni 2024

 

Vad är cookies?

 

Hur använder vi cookies?

 

Cookie som vi använder

 

Hantera cookiepreferenser

Cookieinställningar

Du kan ändra dina cookieinställningar när som helst genom att klicka på knappen ovan. Detta låter dig återbesöka cookie-samtyckesbannern och ändra dina inställningar eller dra tillbaka ditt samtycke omedelbart.

Förutom detta tillhandahåller olika webbläsare olika metoder för att blockera och radera cookies som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera/radera cookies. Här är länkar till supportdokument för hur du hanterar och tar bort cookies från de stora webbläsarna.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Om du använder en annan webbläsare, besök webbläsarens officiella supportdokument.